Zaradi povečanega obsega dela se podjetja velikokrat odločijo za sklenitev podjemne pogodbe z delavci. Naj opozorimo na sodno prakso, ki ni naklonjena sklepanju pogodb civilnega prava, če med podjemnikom in naročnikom pri delu obstajajo elementi delovnega razmerja, kar pomeni, da se delavec prostovoljno vključi v proces dela pri delodajalcu in za plačilo, osebno in nepretrgano, opravlja delo po navodilih in nadzoru delodajalca. Večina delavcev, ki ima sklenjeno podjemno pogodbo, je istočasno prijavljena na Zavodu za zaposlovanje.

Ali lahko delavci, ki so prijavljeni na Zavod za zaposlovanje, delajo na podlagi podjemne pogodbe?

Odgovor je DA, lahko. Vendar do višine 200,00 Eur. V kolikor prejemate več kot 200,00 Eur neto in prejemate nadomestilo za brezposelnost, vam lahko nadomestilo znižajo.

Ali ste dolžni posredovati podjemno pogodbo Zavodu za zaposlovanje?

Od leta 2011 ni več potrebno posredovati podatkov o podjemni pogodbi Zavodu za zaposlovanje. V primeru, da prejemate denarno nadomestilo za brezposelnost, pa morate poročati najkasneje v roku 3 dni.
Podjemna pogodba je namenjena za opravljanje občasnih in časovno omejenih del. Podjemnik lahko na primer popravi ali izdela kakšno stvar, opravi telesno ali umsko delo, itd
Skratka, gre za delo po projektih.
Za več informacij smo dosegljivi po e-mailu: info@eurotida.si