Inšpektorat za delo v svojem letnem poročilu ugotavlja, da je največ kršitev s področja nadzora delovnih razmerij naslednje:

  • Delodajalci evidenc o zaposlenih delavcih sploh ne vodijo.
  • Evidence niso vodene po dnevih.
  • Vodijo se dvojne evidence.

Zakonodaja za enkrat še ne predpisuje, da mora delodajalec vpisovati uro prihoda in uro odhoda z dela. Predlogi so, da se to v letošnjem letu spremeni.

 

Katere evidence mora delodajalec voditi po 6. in 12. člen ZEPDSV ?

Obvezne evidence:

  • zaposlenih delavcih,
  • stroških dela,
  • izrabi delovnega časa in
  • oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Evidence mora delodajalec voditi od trenutka sklenitve pogodbe o zaposlitvi pa vse do prenehanja delovnega razmerja. Podatki vpisani v evidenco se hranijo trajno.

Delodajalec lahko način vodenja določi sam. Evidence lahko vodi ročno, elektronsko, v oblaku ali na druge načine.

Pisna privolitev delavca ni potrebna. Razen v primeru, če delodajalec potrebuje druge osebne podatke, kot naprimer telefonska številka, e-mail, kopija osebnega dokumenta,… takrat pa je obvezna pisna izjava delavca.