Ustanovitev podjetja

Ustanovitev podjetja2019-11-29T11:49:12+01:00
304, 2020

FURS: Izjava za oprostitev prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka

3. aprila, 2020|Komentarji so izklopljeni za FURS: Izjava za oprostitev prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka

Izjava za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka bo zgolj prek eDavkov na voljo 14. aprila 2020. Da boste lahko izkoristili ukrepe interventnih zakonov, si čim prej uredite dostop do eDavkov (preko računalnika ali mobilne aplikacije). Le prek eDavkov bo namreč mogoče oddati izjavo za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka. V teh

3003, 2020

Vlada sprejela #protiKoronapaket

30. marca, 2020|Komentarji so izklopljeni za Vlada sprejela #protiKoronapaket

Vlada Republike Slovenije je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Potrebno je omiliti posledice oziroma zmanjšati

2603, 2020

Sprejet ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

26. marca, 2020|Komentarji so izklopljeni za Sprejet ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Državni zbor je 20. 3. 2020 sprejel Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki omogoča odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji, ki so posledica razglasitve epidemije koronavirusa. Po tem zakonu banka ali hranilnica odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne

2503, 2020

Inšpektorat opozarja na previdnost pri sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi

25. marca, 2020|Komentarji so izklopljeni za Inšpektorat opozarja na previdnost pri sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Inšpektorat za delo opozarja delavce, da naj ne podpisujejo sporazumov o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, če tega dejansko ne želijo. V takšnem primeru delavcu namreč ne pripada nadomestilo za brezposelnost (ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela; ZUTD), niti odpravnina (razen v primeru upokojitve). Inšpektorat prav tako opozarja, da naj ne podpisujejo praznih listov

1012, 2019

Nadzor po Zakonu o prevozih v cestnem prometu

10. decembra, 2019|Komentarji so izklopljeni za Nadzor po Zakonu o prevozih v cestnem prometu

Obveznosti listin v vozilu Voznik domačega prevoznika ali prevoznika Skupnosti mora imeti med vožnjo v vozilu: · veljaven izvod licence, licence Skupnosti ali dovoljenja Skupnosti prevoznika, za katerega opravlja prevoz; · veljavno vozniško dovoljenje z vpisano kodo Skupnosti, ki izkazuje pridobljeno temeljno kvalifikacijo voznika ali veljavno izkaznico o vozniških kvalifikacijah; · potrdilo iz 34. člena

2002, 2019

Cestnina za transportna vozila na Madžarskem

20. februarja, 2019|Komentarji so izklopljeni za Cestnina za transportna vozila na Madžarskem

Obveščamo vas, da Madžarska zahteva, da se v zvezi s cestnino na Madžarskem dokazuje emisijski razred. To storite tako, da se na spletni strani www.hu-go.hu registrirate, vpišete vaše registrske številke in za vsako vozilo izpolnite potrebne podatke ter vozilo povežete s HU-GO aparatom, ki ga uporablja. Kasneje bo potrebno naložiti kopijo prometnega dovoljenja in homologacije

2401, 2019

INVENTURA ob koncu poslovnega leta

24. januarja, 2019|0 Comments

Bliža se konec leta in večini gospodarskih dužb, je potrebno narediti inventuro. Namen inventure je uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim, dobljenim na podlagi popisa. Inventura ima ključni pomen pri pavilno izkazani vrednsoti bilančnih postavk, ki so osnova za resničen in pošten prikaz finančnega položaja. Popisujejo se sredstva in obveznosti do virov sredstev. Pravočasno naredite

811, 2017

Kako povečati kapital v podjetju?

8. novembra, 2017|0 Comments

Podjetje se lahko dokapitalizira z denarnimi sredstvi ali pa s stvarnim vložkom. Stvarni vložek so: premičnine, nepremičnine, pravice ter podjetje ali del podjetja Kaj je pomembno pri stvarnih vložkih? Lahko se jim določi vrednost. Z njimi lahko podjetje opravlja registrirano dejavnost. Družba oz. direktor lahko prosto razpolaga z njimi, kar pomeni, da postanejo last