Kadri

Kadri2019-12-06T17:35:03+01:00
1012, 2019

Obvezna zavarovanja poslovodij

10. decembra, 2019|Komentarji so izklopljeni za Obvezna zavarovanja poslovodij

Poslovodje se lahko vključijo v obvezna zavarovanja na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). V nadaljevanju bomo opisali  tri pravne podlage: zavarovanje na podlagi delovnega razmerja (14. člen ZPIZ-2); zavarovanje kot poslovodje družbeniki (16. člen ZPIZ-2); zavarovanje na podlagi drugega pogodbenega razmerja (18. in 20. člen ZPIZ-2). Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) kot

2507, 2019

Delovni inšpektor na delu

25. julija, 2019|Komentarji so izklopljeni za Delovni inšpektor na delu

Ob inšpekcijskem nadzoru inšpektor pri pogodbi o zaposlitvi preverja: ali pogodba o zaposlitvi vsebuje vse obvezne sestavine, ali ima delavec v pogodbi o zaposlitvi ustrezne nastavke za neenakomerno in začasno prerazporeditev delovnega časa, ali je delodajalec delavcem v primeru neenakomerne razporeditve delovnega časa pred začetkom koledarskega ali poslovnega leta izročil letni delovni koledar ali je

2507, 2019

Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

25. julija, 2019|Komentarji so izklopljeni za Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Oseba se lahko šteje za vzdrževanega družinskega člana in za katero lahko zavezanec uveljavlja posebno olajšavo, je določena v 114. in 115. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS: ŠT. 117/06 in naslednji; ZDoh-2). Torej ima prijavljeno bivališče v Slovenij, je državljan Slovenije oziroma države članice EU ali je rezident države, s katero ima Slovenija

2406, 2019

Mobilni delavci in delovni čas

24. junija, 2019|Komentarji so izklopljeni za Mobilni delavci in delovni čas

Kdo so mobilni delavci? Mobilni delavci so sestavni del osebja, vključno s pripravniki, ki delajo v podjetju komercialne prevoze ali prevoze za lastne potrebe potnikov ali blaga v cestnem prometu.Mobilni delavec je tudi voznik ali oseba, ki opravlja mobilno delavnost v cestnem prevozu. Delovni čas mobilnega delavca je čas od začetka do zaključka dela, ko

1306, 2019

Obvezne evidence na področju dela

13. junija, 2019|Komentarji so izklopljeni za Obvezne evidence na področju dela

Inšpektorat za delo v svojem letnem poročilu ugotavlja, da je največ kršitev s področja nadzora delovnih razmerij naslednje: Delodajalci evidenc o zaposlenih delavcih sploh ne vodijo. Evidence niso vodene po dnevih. Vodijo se dvojne evidence. Zakonodaja za enkrat še ne predpisuje, da mora delodajalec vpisovati uro prihoda in uro odhoda z dela. Predlogi so, da

1311, 2018

Usposabljanje na delovnem mestu

13. novembra, 2018|0 Comments

Zavod RS za zaposlovanje delodajalcem omogoča nepovratna sredstva za usposabljanje in zaposlitev novih sodelavcev v okviru aktivne politike zaposlovanja. Različne finančne spodbude delodajalcem omogočajo, da osebe, prijavljene med brezposelnimi, zaposli, preizkusi ali usposobi na delovnem mestu. Če želite kandidata še pred sklenitvijo delovnega razmerja podrobneje spoznati, preizkusiti ali usposobiti, vam Zavod omogoča različne programe

1311, 2018

Podjemne pogodbe? Le do 200,00 Eur brez skrbi!

13. novembra, 2018|0 Comments

Zaradi povečanega obsega dela se podjetja velikokrat odločijo za sklenitev podjemne pogodbe z delavci. Naj opozorimo na sodno prakso, ki ni naklonjena sklepanju pogodb civilnega prava, če med podjemnikom in naročnikom pri delu obstajajo elementi delovnega razmerja, kar pomeni, da se delavec prostovoljno vključi v proces dela pri delodajalcu in za plačilo, osebno in