Kdo so mobilni delavci?

Mobilni delavci so sestavni del osebja, vključno s pripravniki, ki delajo v podjetju komercialne prevoze ali prevoze za lastne potrebe potnikov ali blaga v cestnem prometu.Mobilni delavec je tudi voznik ali oseba, ki opravlja mobilno delavnost v cestnem prevozu.

Delovni čas mobilnega delavca je čas od začetka do zaključka dela, ko je mobilni delavec na svojem delovnem mestu na voljo delodajalcu ter opravlja svoje naloge in dejavnosti. Med te dejavnosti se upošteva:

  • Vožnja vozila.
  • Natovarjanje in raztovarjanje.
  • Pomoč potnikom pri vstopu na vozilo in izstopu iz njega.
  • Čiščenje in tehnično vzdrževanje vozila.
  • Druga dela, katerih namen je zagotoviti varnost vozila, njegovega tovora in potnikov ali izpolnitev pravnih ali zakonskih obveznosti, ki so povezane s točno določenim prevozom, ki se odvijater spremljavo natovarjanja in raztovarjanja, administrativnimi formalnostmi s carino, policijo in podobno,… (3/1/1ZDCOPMB).

V delovni čas mobilnega delavca se ne vštevjo:

  • Odmori, čas počitka in čas razpoložljivosti.

 

Evidenca delovnega časa mobilnih delavcev

Evidence o izrabi delovnega časa mobilnih delavcev ne more nadomestiti tahograf. Sodišče je večkrat razsodilo, da tahografi ne odražajo resničnega obsega delavčevega dela. Evidenco o izrabi delovnega časa lahko vodijo tudi delavci sami.