Podjetje se lahko dokapitalizira z denarnimi sredstvi ali pa s stvarnim vložkom.
Stvarni vložek so:
  • premičnine,
  • nepremičnine,
  • pravice ter
  • podjetje ali del podjetja

Kaj je pomembno pri stvarnih vložkih?

Lahko se jim določi vrednost.
Z njimi lahko podjetje opravlja registrirano dejavnost.
Družba oz. direktor lahko prosto razpolaga z njimi, kar pomeni, da postanejo last družbe.
Pred vpisom v register mora družbenik pripraviti poročilo o stvarnem vložku.
V kolikor ni računa, s katerim se ocenjuje vrednost, mora cenilec ocenti vrednost stvarnega vložka. Če vrednost presega 100.000,00 Eur, mora stvarni vložek ocenti revizor in o tem sestaviti poročilo.

Kdaj se družbeniki odločijo za dokapitalizacijo?

Za financiranje v podjetje se družbeniki odločijo zaradi povečanja kapitala, ki ga potrebujejo na samem začetku poslovanja, ko ustanovijo podjetje, kasneje za tekoče poslovanje, za investicijska vlaganja ali pa za sanacijo poslovanja.

Kako vam lahko pomagamo?

Nudimo vam svetovanje glede povišanja kapitala z stvarnim vložkom. Pošljite nam e-mail na info@eurotida.si za več informacij.