• Pridobimo dovoljenja za prebivanje in delo tujca
  • Pripravimo vse potrebno za zaposlitev delavca iz tretjih držav
  • Prijavimo kratkotrajno delo tujca