• Podjetjem nudimo posvet za pridobitev kredita.
  • Pregledamo bilanco stanja in izkaz poslovnega uspeha.
  • V kolikor je mogoče, vam uredimo bančno posojilo.
  • Pripravimo poslovni načrt.
  • Strategijo.