Ob inšpekcijskem nadzoru inšpektor pri pogodbi o zaposlitvi preverja:

  • ali pogodba o zaposlitvi vsebuje vse obvezne sestavine,
  • ali ima delavec v pogodbi o zaposlitvi ustrezne nastavke za neenakomerno in začasno prerazporeditev delovnega časa,
  • ali je delodajalec delavcem v primeru neenakomerne razporeditve delovnega časa pred začetkom koledarskega ali poslovnega leta izročil letni delovni koledar
  • ali je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena iz zakonitega razloga (najbolj problematična sta povečan obseg dela in sklepanje pogodb za določen čas za preizkus delavca),
  • ali je bil delavcu po podpisu pogodbe izročen en izvod podpisane pogodbe,
  • ali je bila delavcu, ki je imel sklenjeno pogodbo za določen čas in se je že iztekla, izplačana odpravnina,
  • ali je bil delavec prijavljen v socialna zavarovanja najkasneje z dnem nastopa dela in
  • ali je bila delavcu izročena kopija obrazca M1.

 

VIR: Revija IKS, Zveza RFR